ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที นีเดล่า PTT NEEDELA

พีทีที นีเดล่า PTT NEEDELA

[PTT NEEDELA] ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องถักทอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ชนิดพาราฟินิค ผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดสนิม สามารถรวมตัวกับน้ำได้ดีทำให้ล้างออกง่าย และมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดละอองน้ำมัน Low viscosity industrial lubricating for knitting machine, produce from high quality paraffinic base which exhibits high performance and long service life. PTT NEEDELA 10, 22 are certain rust and oxidation inhibitors.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นเครื่องจักทอผ้าทุกชนิด ทั้งที่เป็นเหล็ก และโลหะอื่น                      

• ใช้ได้กับเครื่องถักทั้งชนิด Circular Double Knit และ Circular Single Knit                        

• สามารถใช้หล่อลื่นกลไกเข็มเครื่องถักไนล่อนได้

คุณสมบัติพิเศษ

• ลดการสึกหรอ และป้องกันการเกิดสนิมของเครื่องจักรทอผ้า

• ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

• ป้องกันคราบสกปรกจับเกาะ ป้องกันผ้าเปรอะเปื้อน   

• สามารถชะล้างคราบน้ำมันออกได้โดยง่าย                 

• ลดปริมาณการสูญเสียน้ำมันเนื่องจากการเกิดละอองหรือฝอยน้ำมัน

APPLICATION

• Suitable for all type of industrial knitting machine

• Can be used in both circular double knit and circular single knit machine operation

• Can be used in all knitting machine speeds and needle types

KEY FEATURES

• Ensure protection from wear and rust

• Provide oxidation stability and long service life

• Ensure excellent washability and rinse out of fabric in water                                                  

• Minimize formation of spray mist                    

• Reduce oil consumption and maintain a cleaner workplace