ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

ฟลัชชิ่ง ออยล์ FLUSHING OIL

ฟลัชชิ่ง ออยล์ FLUSHING OIL

[FLUSHING OIL] น้ำมันสำหรับชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วิธีใช้ : ใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องยนต์ High quality oil for flushing engine in process of engine oil changing

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

การใช้งาน

สามารถชะล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรได้ดีเยี่ยมคำแนะนำหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้ว ให้เติม Flushing Oil ให้ได้ระดับปกติและสตาร์ทเครื่องเดินเบาประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นให้ถ่ายออกให้หมดแล้วจึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่ (ไม่ควรเร่งเครื่อง และไม่ควรขับรถขณะที่ทำการล้างเครื่องด้วย Flushing Oil

คุณสมบัติพิเศษ

N/A

มาตรฐาน

น้ำมันสำหรับชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 

ราคาขายปลีก : 415 บาท (4 ลิตร)

APPLICATION

• High efficiency to remove deposits from engine systems and machines
 

Recommendation

After draining engine oil, fill flushing oil into engine system according to suggestion level, start engine and leave it under idling operation for 5-10 minutes. After that entirely drain flushing oil out and refill system with fresh engine oil

KEY FEATURES

N/A

STANDARDS

น้ำมันสำหรับชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 

Retail Price : 415 THB (4 litres)